Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

Rada nadzorcza jest dla kierownictwa EEI organem wspierającym i doradczym, dlatego wśród jej członków znalazły się osoby z wieloletnim doświadczeniem z obszaru zarządzania inwestycjami, szeroko pojętej ekonomii, ochrony środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

Christopher Jasiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent University of Arizona (BA), Katz Graduate School of Business (MBA) oraz studiów międzynarodowych na SGH w Warszawie, członek Polskiej Rady Biznesu, współzałożyciel Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców (RMP).

Przez 15 lat pracy w Polsce na najwyższych stanowiskach menadżerskich (CEO Wakacje.pl, CEO Forrest Equity Management, CFO Money Express, CEO Poland.com, Dyrektor Finansowy i Zastępca Country Managera Dell) pozyskał dla kierowanych przez siebie podmiotów ponad 75 mln dolarów kapitału oraz zrestrukturyzował 8 firm. Był współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym MCI Management SA.

Oswiadczenie C.Jasiak (1489)

 

 

 

Maciej Wrotniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent „Informatyki i Ekonometrii” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym jako specjalista do spraw finansowych i inwestycji. Od 2009 roku pracuje w EFICOM S.A. jako Główny Analityk Finansowy przy wycenie spółek wchodzących na NewConnect,  pozyskiwaniu finansowania z rynku kapitałowego, opracowuje koncepcje przekształcenia Spółek i strategie w zakresie przygotowania spółki do statusu w spółki publicznej oraz wypełnianiu przez niej obowiązków informacyjnych. Od 2011 roku współpracuje także z Funduszem Zalążkowym powołanym przez MicroBioLab Sp. z o.o. Od 2012 roku zasiada także w Radzie Nadzorczej Green Assets Inwestycje S.A.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 196). Ukończył także Szkołę Giełdową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Kurs dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych (Związek Maklerów i Doradców). Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym włoskim.

 

Wiesław Lipka – Członek Rady Nadzorczej


Pan Wiesław Lipka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez większość kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem finansami i bankowością inwestycyjną.