Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza:

Rada nadzorcza jest dla kierownictwa EEI organem wspierającym i doradczym, dlatego wśród jej członków znalazły się osoby z wieloletnim doświadczeniem z obszaru zarządzania inwestycjami, szeroko pojętej ekonomii, ochrony środowiska oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

Christopher Jasiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent University of Arizona (BA), Katz Graduate School of Business (MBA) oraz studiów międzynarodowych na SGH w Warszawie, członek Polskiej Rady Biznesu, współzałożyciel Stowarzyszenia Młodych Przedsiębiorców (RMP).

Przez 15 lat pracy w Polsce na najwyższych stanowiskach menadżerskich (CEO Wakacje.pl, CEO Forrest Equity Management, CFO Money Express, CEO Poland.com, Dyrektor Finansowy i Zastępca Country Managera Dell) pozyskał dla kierowanych przez siebie podmiotów ponad 75 mln dolarów kapitału oraz zrestrukturyzował 8 firm. Był współzałożycielem i Partnerem Zarządzającym MCI Management SA.

Oswiadczenie C.Jasiak (1081)

 

 

Sławomir Grabik – Członek Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Grabik  ukończył Uniwersytet Warszawski  na kierunku administracja w zakresie samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku na kierunku politologia w zakresie administracji publicznej. Po studiach rozpoczął pracę w administracji rządowej, pełnił miedzy innymi funkcję dyrektora biura ABW. Podczas swojej kariery zawodowej obejmował funkcje kierownicze jako dyrektor administracyjny a następnie wiceprezes zarządu ds. administracyjnych w Neo Media Systems sp. z o.o.,  zasiadał w  Radzie Nadzorczej WAKACJE.PL S.A. oraz pracował na stanowisku specjalisty ds. analizy rynku w Przedsiębiorstwie Usługowo Handlowym Import Export Zbigniew Sobczak. Obecnie jest specjalistą ds. analizy rynku SOLANO Import Export Paweł Sobczak, business development Esperotia Investments Ltd. oraz Doradcą Zarządu Ciech S.A.

Jego zainteresowania to głównie nowe technologie w zakresie bezpieczeństwa, literatura oraz strzelectwo (członek zarządu Sekcji Strzeleckiej Warszawskiego Klubu „GWARDIA”).

 

Maciej Wrotniak – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent „Informatyki i Ekonometrii” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada ponad 7-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym jako specjalista do spraw finansowych i inwestycji. Od 2009 roku pracuje w EFICOM S.A. jako Główny Analityk Finansowy przy wycenie spółek wchodzących na NewConnect,  pozyskiwaniu finansowania z rynku kapitałowego, opracowuje koncepcje przekształcenia Spółek i strategie w zakresie przygotowania spółki do statusu w spółki publicznej oraz wypełnianiu przez niej obowiązków informacyjnych. Od 2011 roku współpracuje także z Funduszem Zalążkowym powołanym przez MicroBioLab Sp. z o.o. Od 2012 roku zasiada także w Radzie Nadzorczej Green Assets Inwestycje S.A.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 196). Ukończył także Szkołę Giełdową Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Kurs dla kandydatów na Doradców Inwestycyjnych (Związek Maklerów i Doradców). Posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu podstawowym włoskim.

 

Wiesław Lipka – Członek Rady Nadzorczej


Pan Wiesław Lipka jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość). Ukończył także studia doktoranckie w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przez większość kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem finansami i bankowością inwestycyjną.